Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

Algemene Ledenvergadering / General Meeting

Event Description

Algemene Ledenvergadering
General Meeting​

Het bestuur van CFA Society VBA Netherlands nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering die op 17 juni vanaf 16.00 uur plaatsvindt.

Tijdens de vergadering zal het bestuur haar plannen voor 2020-2021 toelichten en de bijbehorende begroting voorleggen ter vaststelling. Daarbij wordt uiteraard stil gestaan bij de gevolgen van COVID-19 en welke aanpassingen het bestuur heeft doorgevoerd. Gary Baker, CFA, managing director van Europa, Midden Oosten en Africa (EMEA) bij CFA Institute, zal toelichten wat de impact is van COVID-19 op de activiteiten en beleid van het Institute.  

Het bestuur zal drie nieuwe kandidaatsbestuursleden voordragen ter benoeming. Jacco Heemskerk en Alfred Slager zullen als bestuurslid aftreden tijdens de vergadering. Het bestuur draagt Melinda Rook voor als nieuwe voorzitter.

Deze vergadering zal in tegenstelling tot gebruikelijk virtueel zijn vanwege de beperkende COVID-19 maatregelen. Na aanmelding ontvangt u inloggegevens voor de vergadering. U kunt uw vragen tijdens de vergadering stellen, maar u kunt deze ook van te voren per mail indienen. We verzoeken uw eventuele opmerkingen of vragen naar aanleiding van de notulen van 30 oktober 2019 van te voren in te dienen per mail. De vergadering zal in het Engels zijn.

Wij hopen u allen virtueel te ontmoeten op 17 juni tijdens de ALV om samen de toekomst van de vereniging te bespreken!

* * * * * *​

The board of CFA Society VBA Netherlands would like to invite you to the General Members' Meeting that will take place on June 17 from 4 pm.

During the meeting, the board will explain its plans for 2020-2021 and submit the associated budget for adoption. Naturally, the consequences of COVID-19 and the changes that the board has made will be discussed. Gary Baker, CFA, managing director of Europe, Middle East and Africa (EMEA) at CFA Institute, will explain how COVID-19 impacted the Institute's operations and policies.

The board will nominate three new candidate board members for appointment. Jacco Heemskerk and Alfred Slager will step down as board members during the meeting. The board nominates Melinda Rook as the new chairman.

Contrary to usual, this meeting will be virtual due to the restrictive COVID-19 measures. After registration you will receive login details for the meeting. You can ask your questions during the meeting, but you can also submit them in advance by email. We kindly request that you submit any comments or questions regarding the minutes of October 30, 2019 in advance by email. The meeting will be in English.

We hope to meet you all virtually on June 17 during the ALV to discuss the future of our society together!

Documenten / Documentation:

Agenda

Notulen ALV 30 oktober 2019 / Minutes AGM 30 October 2019

Begroting / Budget 2020-2021

Nomination new board members

Event Type

Society

Education Topic

 

Start Time

17-6-2020 16:00

End Time

17-6-2020 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

This event will be delivered via live Webinar.

Speaker

 

CE Credits

 

SER Credit

n/a

Currency

n/a

Member Price

 

Non-Member Price

 

Candidate Price

n/a

Registration

​Please register by sending an email to Irma Willemsen.

An email with login instructions will be send before the webinar, so look out for this email.

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 20-3-2020 07:57 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 31-5-2020 06:07 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]