CFA Society Czech Republic

A Member of the CFA Institute Global Network of Societies

CFA JobLine 

 

CFA Society Czech Republic JobLine je služba nabízející zaměstnavatelům v oblasti financí, finančních služeb a consultingu možnost inzerovat na webových stránkách www.czechcfa.cz/postajob pracovní pozice zaměřené na finance či přímo na držitele titulu CFA či pozice pro kandidáty na titul CFA v určité fázi studia programu CFA. V regionu Evropy tuto službu již úspěšně využívají zaměstnavatelé v Rakousku, Německu, Velké Británii, Belgii či Nizozemsku. CFA Society Czech Republic nabízí momentálně tuto službu zdarma.

 

CFA Society Czech Republic JobLine is a service offering employers in finance, financial services and consulting to advertise on the website www.czechcfa.cz/postajob positions with a focus on finance, or specifically to CFA members or CFA candi​dates in a certain phase of the CFA study program. In Europe, this service has already been successfully used by employers in Austria, Germany, Great Britain, Belgium and the Netherlands. CFA Society Czech Republic currently offers this service free of charge.