Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

VBA Course: De toekomstbestendige matchingportefeuille

Event Description

 
 
De toekomstbestendige matchingportefeuille
 
Toekomstbestendigheid is erg in de mode in de discussie rond pensioenen. Dit begrip kent vele gezichten. Al jaren werken sector en politiek aan toekomstbestendige pensioencontracten. Pensioenuitvoerders besteden ook veel aandacht aan de toekomstbestendigheid – duurzaamheid – van de impact die pensioenbeleggingen op onze omgeving hebben. Pensioenbeleggers tenslotte hebben weer een andere associatie: zij maken zich al jaren zorgen over het uitblijven van een toekomstbestendig rendement.
   

Welk gezichtspunt je ook inneemt, rendement en ESG-impact spelen altijd een centrale rol bij toekomstbestendigheid. En daarbij gaat het doorgaans over de beleggingen die zoveel mogelijk rendement moeten genereren: vooral aandelen, en soms een beetje vastgoed. De beleggingen die het renterisico beheersen – vaak samengevoegd in een matchingportefeuille – staan meestal in de schaduw. En dat is onterecht. Ze blijken wel degelijk een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan zowel de ESG-doelstellingen als de houdbaarheid van het rendement op lange termijn.

In dit PE-programma staat daarom de toekomstbestendigheid van de matchingportefeuille centraal. We gaan in op de strategische vraag welke gevolgen veranderende pensioenen voor het beheersen van het renterisico hebben en bespreken ESG-beleid dat betrekking heeft op de gehele balans. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan concrete voorbeelden en praktijkcases die dieper ingaan op de onderliggende beleggingen zelf. Met name zogeheten Green Bonds en Alternative Credit komen hierbij aan bod.

Dit PE-programma is daarom enerzijds bedoeld voor professionals die meer willen weten over deze onderliggende beleggingen, maar is anderzijds ook uitstekend geschikt voor bestuurders en adviseurs die op zoek zijn naar een breder perspectief om de grote dilemma’s rond de beleggingsportefeuille te kunnen beantwoorden. Het programmamateriaal is zodanig samengesteld dat beide doelstellingen meer dan voldoende aan bod komen.

 

Docenten

Deel I

Bart Oldenkamp, Manager Director, Integrated Client Solutions, NN Investment Partners.

Adrie Heinsbroek, Head of Responsible Investment, NN Investment Partners.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds, NN Investment Partners.

Deel II

Petra Stassen-van Lochem, Client Portfolio Manager Alternative Credit, NN Investment Partners.

Richard Sanders, Strategic Advice Specialist, NN Investment Partners.

 

Voor wie

Dit PE-programma is enerzijds bedoeld voor professionals die meer willen weten over Green Bonds, Alternative Credit en hoe deze in de matchingportefeuille gebruikt kunnen worden, maar is anderzijds ook uitstekend geschikt voor bestuurders en adviseurs die op zoek zijn naar een breder perspectief om de grote dilemma’s rond de beleggingsportefeuille te kunnen beantwoorden. Het programmamateriaal is zodanig samengesteld dat beide aspecten meer dan voldoende aan bod komen.

Aanpak

In beide middagen wordt het onderwerp belicht aan de hand van aansprekende dilemma’s. Dit zal gebeuren door beleggingsprofessionals die vanuit hun invalshoek het onderwerp benaderen. De deelnemers worden door concrete voorbeelden en case studies meegenomen in plenaire discussies waarin veel ruimte voor eigen inzichten en vragen zal zijn. De sprekers geven concrete aanwijzingen om de deelnemer te helpen de praktische vertaling te maken.

 

Programma

In het eerste deel wordt ingegaan op de uitdagingen die nu voor ons liggen op het gebied van een toekomstbestendige matchingportefeuille en de dilemma’s die dit oproept. Daarnaast staan we stil bij het ESG-kader. Aan de hand hiervan wordt verder ingegaan op duurzame beleggingen zoals Green Bonds. Uit de praktijk zal worden verteld hoe ESG ingebed wordt in het beleggingsbeleid.

Het tweede deel gaat in op Alternative Credit: wat is het en hoe kan het worden ingepast in een matchingportefeuille? Case studies maken duidelijk waar rekening mee gehouden moet worden in de portefeuilleconstructie, ook in het licht van de ESG-doelstellingen. Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe beleggers verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde beleid en de bereikte doelen en wat dit betekent voor de rapportage.

NOTE:  This course will be held in Dutch.​

For more information visit the VBA Website​.

Event Type

Educational

Education Topic

Alternative Investments

Start Time

3-10-2017 13:30

End Time

10-10-2017 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Hotel Casa 400
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

Speaker

see above

CE Credits

8

SER Credit

0

Currency

EUR

Member Price

600

Non-Member Price

900

Candidate Price

600

Registration

Please register via the VBA website

Presentations

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 29-8-2017 09:37 by terri.thompson@cfanetherlands.nl
Last modified at 7-9-2017 11:04 by terri.thompson@cfanetherlands.nl