Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 18-19: Module 3: Communiceren over beleggen

Event Description

PE 18-19: Module 3:

Communiceren over beleggen​

​11 en 18 december​​

Wie als beleggingsprofessional de brug wil slaan tussen het eigen vakgebied en 'leek' kan tijdens deze module nieuwe inzichten opdoen en vaardigheden trainen met betrekking tot de soft skill 'effectief communiceren'.

Deel 1:  11 december
Effectief communiceren over beleggen en beleggingsproducten: meer dan informeren

Vaak wordt goede communicatie gezien als tijdig, juist en evenwichtig informeren. Communicatie, en zeker effectieve communicatie, gebeurt ook op een andere manier.

Vanuit het oogpunt van zorgplicht en het bewerkstelligen van gewenst gedrag - bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van een risicoprofiel - is het nuttig het domein 'communicatie' in de volle breedte te bekijken en benutten. Hoe sluit je aan op degene met wie je communiceert? Wat zijn haalbare doelen en welke vorm van communicatie past bij de verschillende typen communicatiedoelen?

Programma

Tijdens de module worden verschillende aspecten van communiceren over beleggen en beleggingsproducten aan de hand van praktische opdrachten behandeld. Na een korte introductie in de communicatieleer, gaan we met elkaar in op het vaststellen van een risicoprofiel en het communiceren van verwachtingen. De verschillende vormen van communicatie die ingezet kunnen worden, komen elk uitgebreid en op een interactieve manier aan de orde.

Deel 2:  18 december
Aansluiten op de doelgroep. Het zender-ontvanger model op zijn kop

Ondanks alle inspanningen om informatie zorgvuldig en goed leesbaar op te stellen, is de response van de ontvanger vaak anders dan verwacht. Hoe komt dat?

Vaak blijkt dat er een mismatch is tussen wat degene die de boodschap opstelt denkt te kunnen bereiken en wat in de praktijk haalbaar is. De communicatie kan te hoog ingestoken zijn, of opgezet vanuit een idee of perspectief dat niet leeft of aansluit bij het idee van de ontvanger.  

Het goede nieuws is dat framing (bepaalde zaken benadrukken) ook bewust ingezet kan worden om communicatie beter te laten landen. 

Programma

Tijdens deze module gaan we in groepen en op een actieve manier aan de slag met het thema 'communiceren over maatschappelijk verantwoord beleggen'. We bespreken welke doelen gesteld kunnen worden en welke vormen van communicatie hier vervolgens bijpassen. Ook gaan we in op de 'activistische aandeelhouder'. Hoe ziet de dynamiek tussen partijen eruit? En wat kan communicatie betekenen wanneer we dit veld (positief) proberen te beïnvloeden? Tot slot staan we stil bij de perceptie van de doorsnee burger bij beleggen en de betekenis hiervan voor communicatie over beleggen en beleggingsproducten. We sluiten de dag af met een brainstorm, waarin we op basis van wat eerder besproken is in deel I en II een serie alternatieven bedenken voor huidig jargon.

Docent 

Dr. Annemarie van Hekken, gespecialiseerd in financiële communicatie. Adviseert pensioenfondsen en verzekeraars. Onlangs gepromoveerd op communicatie over pensioenen. Verbonden als research associate bij de Radboud Universiteit, waar zij het kenniscentrum 'Perception & Finance' opzet. Doel is kennis op het terrein van financiën, pyschologie, communicatie- en taalwetenschappen bijeen te brengen en door uitvoeren van onderzoek te vergroten. Daarnaast is zij docent bij Stichting Pensioenopleidingen.  

Voor wie

Beleggingsprofessionals die te maken hebben met – of invloed hebben op – het presenteren van en informeren over beleggingsproducten.

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.
 

Hier aanmelden

**​***

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

Event Type

Society; Educational

Education Topic

Leadership, Management, and Communication Skills

Start Time

11-12-2018 13:30

End Time

18-12-2018 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

De Nieuwe Poort ​
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam​

Speaker

Annemarie van Hekken, gespecialiseerd in financiële communicatie.

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 5-7-2018 12:04 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 2-10-2018 10:49 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]