Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 18-19: Module 1: Complexiteit, fundamentele onzekerheid en scenariodenken

Event Description

PE 18-19: Module 1: 

Complexiteit, fundamentele onzekerheid en scenariodenken

2 en 9 oktober

De economische en financiële wereld wordt op identieke wijze als ons ecologische systeem, urbanisatie structuren, onze hersenen etc bepaald door complexe dynamische processen. Deze processen worden gekenmerkt door gedrag tussen “participanten” en diverse feedback loops die het gedrag redelijk onvoorspelbaar maken maar ook weer niet totaal chaotisch. Dit gedrag kan gemodelleerd worden om de wereld beter te begrijpen. Niet om de wereld te voorspellen, daarvoor zijn deze processen te veel onderhevig aan fundamentele onzekerheid.  Het denken in complexe processen leidt tot een fundamentele andere aanpak van onderzoek dan geschiedt in de wereld van stabiele stochastische processen met een top-down benadering op basis van veronderstelde evenwichten. In de wereld van complexiteit staat de connectiviteit tussen deelnemers centraal en wordt “bottom-up” gedacht: Hoe leidt interactief gedrag op micro niveau tot onverwachte uitkomsten op macro niveau. In deze twee sessies laten we zien wat “complexiteitsdenken” (een relatief nieuw onderzoeksfenomeen dat einde vorige eeuw opkwam)  in het algemeen behelst, met een aantal toepassingen zowel buiten als binnen economie en finance. Aan bod komen concepten als emergence, cellular atoma, agent based modelling en network theory. Als laatste concept wordt scenario denken als onderdeel van de complexiteitstoolkit behandeld in het tweede college. Scenariodenken wordt sinds de jaren ’60 al door Shell succesvol in de praktijk gebracht en draagt bij aan de robuustheid en adaptiviteit van bedrijven en financiële instellingen. In dit college zal aandacht besteed worden aan concepten als drivers of change, lange termijn wereldbeelden, robuustheid, adaptiviteit en pre-mortem analyse.

Docenten  
Theo Kocken, hoogleraar Risk Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en CEO van Cardano
Eric Mathijssen, client director bij Cardano
Manon ten Voorde, strategic risk advisor bij Cardano

Voor wie
De module is zeer geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk van financiële markten en beleggingen betrokken is. Ook is deze module nuttig voor beleggingsprofessionals met een andere beroepsmatige interesse, zoals strategische beleggingsallocatie en risk management.

Aanpak
De eerste middag is gericht op uitleg rondom complexiteit en de diverse tools, de tweede middag is een workshop scenariodenken, waarin de nadruk ligt op hoe scenariodenken bij kan dragen aan de robuustheid en adaptiviteit van financiële instellingen.

Programma
De eerste middag 2 oktober start met een inleiding in emergentie, complexiteit en cellular automata. Daarna worden praktijkvoorbeelden gegeven in de context van onder andere beleggen en central clearing platforms. De tweede middag 9 oktober wordt besteed aan de verschillende varianten van scenariodenken, zoals lange termijn wereldbeelden en pre-mortem analyse, en hoe deze in de praktijk gebruikt kunnen worden. De deelnemers gaan hier vervolgens zelf mee aan de slag.

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.
     


 

*****

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

Event Type

Society; Educational

Education Topic

 

Start Time

2-10-2018 13:30

End Time

2-10-2018 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

De Nieuwe Poort ​
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam​

Speaker

Theo Kocken, hoogleraar Risk Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en CEO van Cardano, Eric Mathijssen, client director bij Cardano en Manon ten Voorde, strategic risk advisor bij Cardano   

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 5-7-2018 12:23 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 19-7-2018 10:27 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]