Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 18-19: Blok: Fundamentele analyse en waardering

Event Description

Wist je dat je individuele blokken van de VU-VBA Investment Management opleiding kan volgen zonder de verplichting van het gehele programma te doen?

 

Coördinator: Drs. J.F. Veldman RA

Dit blok bestaat uit 9 colleges waarbij in veel colleges actieve participatie verwacht wordt omdat zij deels werkcollege zijn danwel dat er cases gepresenteerd dienen te worden.

 

Inleiding

In deze module wordt de student bekend gemaakt met fundamentele analyse. Er is aandacht voor methoden en technieken die hem uiteindelijk in staat te stellen bedrijven en aandelen op een correcte wijze te waarderen. De insteek is een praktische met toepassingen in Corporate Finance.

In de eerste twee colleges worden de basisbegrippen uit de Financial Statement Analysis behandeld. Er wordt verondersteld dat de student kennis heeft van boekhouden. Studenten die minder bekend zijn met accounting worden verwezen naar de basisliteratuur.

 

In het daaropvolgende college worden pro-forma financial statements behandeld en worden de basistechnieken (waaronder ratio analyse) geplaatst in de context van Corporate Finance.

Voordat er aandacht wordt besteed aan corporate finance wordt ingegaan op vermogensmarktmodellen.

Binnen het onderdeel Corporate Finance wordt onder andere ingegaan op investeringsselectiemethoden en ondernemingswaardering. Er wordt in het bijzonder stilgestaan bij de invloed van de vermogensstructuur op de waarde van de onderneming.

 

Er wordt van studenten verwacht dat zij in groepsverband een case uitwerken.

 

Leerdoelen

Het programma van deze module heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

 • Verkrijgen van elementaire kennis op het terrein van verslaggevingsregels;
 • Beheersen van basisvaardigheden van financial statement analysis;
 • Investeringsprojecten (waaronder fusies en overnames) binnen bedrijven op hun merites kunnen beoordelen;
 • Bedrijven kunnen waarderen aan de hand van de WACC- en APV-methode;
 • Voorstellen maken over corporate finance beslissingen en besluiten daarover analyseren.

 

Literatuur

 • Berk, J. and P. DeMarzo, 2017, Corporate Finance, Pearson (4th Global edition).
 • Derwall, J et al., 2005 ‘The Eco-Efficiency Premium Puzzle’, Financial Analysts Journal, Vol. 61, No. 2, pp. 51- 63
 • Graham, J. and C. Harvey, 2002, How do CFOs make capital budgeting and capital structure decisions?, Journal of applied corporate finance, (15)1, 8-23.
 • Schauten, M.B.J., 2012, Ondernemingswaardering, de wacc method.
 • Steenbeek, O.W., 2004, Aandeleninkoopprogrogramma’s creëren geen aandeelhouderswaarde, Economische Statistische Berichten, 513-515.
 • Walton, P. and W. Aerts, 2017, Global Financial Accounting and Reporting (4th edition).

 

Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • Brealey, R.A., Myers, S.C. en F. Allen, 2014, Principles of Corporate Finance, McGrawHill, 11th Global edition, hoofdstuk 8.4 ‘Some alternative theories’.
 • Fridson, M. and F. Alvarez, 2011, Financial Statement Analysis: A Practioner’s Guide.

Ter voorkoming van onduidelijkheden wordt gesteld dat ‘aanbevolen literatuur’ zoals hierboven en bij de invulling van de colleges genoemd wordt, niet verplicht is. Zij dient als extra achtergrondmateriaal en zal – voorzover zij niet wordt behandeld in de collegesheets – ook geen tentamenstof zijn.

 

Fundamentele Analyse en Waardering

1

Dinsdag 30 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

2

Dinsdag 6 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

3

Dinsdag 13 november

15.00-18.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

4

Dinsdag 13 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

5

Dinsdag 20 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

6

Dinsdag 27 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

7

Dinsdag 4 december

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

8

Dinsdag 11 december

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

9

Dinsdag 18 december

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

Tentamen Fundamentele Analyse en Waardering: maandag 7 januari 2019, herkansing maandag 1 april 2019

Event Type

Educational

Education Topic

 

Start Time

30-10-2018 19:00

End Time

30-10-2018 22:00

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

EMEA

Location Info

Vrije Universiteit FEWEB
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Speaker

Drs. J.F. Veldman RA en Dr. M.B.J. Schauten

CE Credits

20

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.

Non-Member Price

2.800

Candidate Price

2.800

Registration

​Heb je belangstelling voor dit blok of wil je meer informatie neem dan contact op met irma.willemsen@cfavba.nl

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 7-9-2018 09:12 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 31-10-2018 08:43 by terri.thompson@cfanetherlands.nl