Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 18-19: Blok: Beheer aandelenportefeuilles

Event Description

Wist je dat je individuele blokken van de VU-VBA Investment Management opleiding kan volgen zonder de verplichting van het gehele programma te doen?

 

Coördinator: Dr. D.C. Blitz

Deze module bestaat uit omvat een cyclus van acht hoor- en responsiecolleges en één casuscollege waarin de uitwerkingen van de opdracht worden gepresenteerd en bediscusseerd. In een gastcollege wordt een case behandeld en door de studenten geanalyseerd met de eigen laptop.

 
Inleiding
In deze module wordt ingegaan op de resultaten van academisch onderzoek naar het beleggen in aandelen en de manier waarop die inzichten in de praktijk kunnen worden benut door beleggers. We beginnen bij de basis: begrippen, feiten, cijfers en historisch perspectief. Daarna behandelen we in een tweetal colleges de belangrijkste anomalieën die zijn gedocumenteerd voor aandelenmarkten, waaronder de “value”, “momentum” en “low-volatility” anomalieën. Daarna volgen colleges over risicomodellen en over de vertaalslag van rendementvoorspellingen naar een daadwerkelijke portefeuille, rekening houdend met praktische fricties zoals transactiekosten en randvoorwaarden die door de klant worden opgelegd. Hierna volgen een tweetal colleges waarin we ingaan op de prestaties van beleggingsfondsen in de praktijk. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre fondsbeheerders in staat zijn om de inzichten uit de voorgaande colleges in de praktijk te gelde te maken. In het laatste hoorcollege gaan we in op een aantal recente ontwikkelingen, zoals het ‘smart beta’ beleggen en SRI/ESG integratie.

De student zal na het voltooien van deze module belangrijke inzichten hebben meegekregen op het gebied van:
- Anomalieën in aandelenmarkten
- Implementatie van theorie naar praktijk
- Evaluatie van prestaties van beleggingsfondsen
- Recente trends

Leerdoelen
Het programma in deze module heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding. Na het afronden van deze module heeft de deelnemer
:

  • Een goed begrip van de theoretische relatie tussen rendement en risico in de aandelenmarkt en de verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om deze theorieën empirisch te testen, alsmede een grondige kennis van de belangrijkste anomalieën in de aandelenmarkt die strijdig zijn met theoretische modellen en verschillende typen verklaringen die voor deze anomalieën zijn aangedragen in de literatuur.
  • Een goed begrip van de werking van risicomodellen en de interpretatie van de uitkomsten van deze modellen, alsmede methoden om verwachtingen te vertalen naar een concrete portefeuille, rekening houdend met een optimale benutting van het beschikbare risicobudget.
  • Uitgebreide kennis van de prestaties van aandelenbeleggingsfondsen, zowel hoe het gemiddelde fonds het doet als de vraag in hoeverre het mogelijk is om fondsen te identificeren die het systematisch beter doen dan het gemiddelde, om op die manier bijvoorbeeld een gefundeerde afweging te kunnen maken tussen actief of passief beleggen.
  • Uitgebreide kennis van de prestaties van aandelenbeleggingsfondsen, zowel hoe het gemiddelde fonds het doet als de vraag in hoeverre het mogelijk is om fondsen te identificeren die het systematisch beter doen dan het gemiddelde, om op die manier bijvoorbeeld een gefundeerde afweging te kunnen maken tussen actief of passief beleggen.
  • Kennis van de meest recente ontwikkelingen op dit vakgebied, zoals smart beta investing (ook wel factor investing genoemd), het integreren van Environmental, Social en Governance (ESG) factoren, en de opkomst van nieuwe factoren zoals ‘quality’.
  • De praktische vaardigheden om de theorie zelf te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld het zelfstandig kunnen back-testen van een kwantitatieve beleggingsstrategie, of het evalueren van de prestaties van een beleggingsfonds middels bijvoorbeeld een returns-based style analysis.
  • Voldoende kennis en inzicht om bestaande en nieuwe wetenschappelijke artikelen over anomalieën zelfstandig te kunnen interpreteren.

Literatuur
Artikelen (digitaal beschikbaar op Canvas)

 

Beheer Aandelenportefeuilles

1

Dinsdag 2 april

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

2

Dinsdag 9 april

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

3

Dinsdag 16 april

15.00-18.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

4

Dinsdag 23 april

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

5

Dinsdag 30 april

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

6

Dinsdag 7 mei

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

7

Dinsdag 14 mei

19.00-22.00

Agora 2

Dr. D.C. Blitz

8/9

Dinsdag 21 mei

15.00-18.00

19.00-22.00

Agora 2

Dr. J.Huij

Tentamen Beheer Aandelenportefeuilles: maandag 3 juni 2019,  herkansing maandag 9 september 2019

Event Type

Society; Educational

Education Topic

Portfolio Management

Start Time

2-4-2019 19:00

End Time

2-4-2019 22:00

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

EMEA

Location Info

Vrije Universiteit FEWEB
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Speaker

D.C. Blitz en J. Huij

CE Credits

20

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.

Non-Member Price

2.800

Candidate Price

2.800

Registration

​Heb je belangstelling voor dit blok of wil je meer informatie neem dan contact op met irma.willemsen@cfavba.nl

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 19-9-2018 11:10 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 5-4-2019 11:05 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]