Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

Han Dieperink (Un)conventional Wisdom + Algemene Ledenvergadering / General Meeting

Event Description

* English translation follows below*

 

Han Dieperink
(Un)conventional Wisdom
*****
Algemene Ledenvergadering
General Meeting​

Het bestuur nodigt alle leden van CFA Society VBA Netherlands van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 17 juni 2019. 

Tijdens deze algemene ledenvergadering licht het bestuur haar jaarplan voor verenigingsjaar 2019-2020 toe en vraagt de goedkeuring van haar leden voor de begroting voor komend jaar. 

Belangrijke thema’s in het jaarplan zijn de strategie inzake permanente educatie, gesprekken met de toezichthouder over de MiFID II vakbekwaamheidseisen en de herpositionering van de VBA Opleiding. De ALV is alleen voor leden.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering zijn we verheugd Han Dieperink te mogen verwelkomen. Han zal zijn visie met ons delen op een aantal actuele macro-economische ontwikkelingen en hun grip op de financiële​ markten. Na een korte update van de mainstream-gedachten zal hij zich concentreren op de, in zijn ogen, onderbelichte aspecten van deze conventionele opvattingen. Han staat al lang bekend om zijn doordachte en unieke opvattingen over bijvoorbeeld financiële innovatie, hervormingen van pensioenfondsen, de maatschappij, speltheorie, kortetermijndenken, China en meer. Hij stond al bekend als een scherpe geest in de beleggingswereld en kan nu helemaal vrijuit spreken tijdens zijn presentatie, die u ongetwijfeld aan het denken zal zetten en inzichten zal verschaffen om toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze lezing staat open voor iedereen. 

Na afloop praten we graag met u verder tijdens de borrel.

​De agenda en bijbehorende stukken vindt u hieronder. 

Graag gaan we met u in gesprek over onze strategie en wat verder bij u leeft. Wij hopen u dan ook in grote getalen te mogen verwelkomen op 17 juni.​

 

Han Dieperink
Han Dieperink was van 2010 tot 2019 Chief Investment Officer (CIO) van Rabobank. Zijn carrière binnen de bank startte hij bij Schretlen & Co in 1995, eerst als beleggingsstrateeg en vanaf 2000 als CIO. Han schrijft veelvuldig columns voor onder andere FD/Fondsnieuws en Financial Investigator (www.handieperink.com​). Hierin geeft hij zijn visie over actuele macro economische aspecten maar heeft hij ook een duidelijk andere kijk op diverse issues. Op dit moment is Han onafhankelijk en vooral werkzaam als extern adviseur (oa van beleggingscommissies), spreker en investeerder.


 

 

* * * * * *

Programma / Program
15:45 Ontvangst / Registration
16:00 Han Dieperink: (Un)conventional Wisdom
16:45 Pauze / Break
17:00 Algemene Ledenvergadering /General Meeting
18:30 Borrel / Networking drinks
19:30 Einde programma / End of Program​

 

* * * * * *​


 

*English Translation*

Members of CFA Society VBA Netherlands are cordially invited to the General Meeting on 17 June 2019.

General Meeting: At this meeting the board will introduce its Business Plan for the 2019-2020 society year and present its 2019-2020 budget for member approval.  

Important issues in the Business Plan include the Continuing Education strategy, discussions with the regulator regarding the MiFID II knowledge and competence requirements, and the repositioning of the VBA education program.  The General Meeting is open only to members of the society.

Pre-Meeting: Prior to the General Meeting we are pleased to welcome Han Dieperink. Han will share with us his vision on a number of current macroeconomic developments that have their grip on the investing world.  After giving a short update on the mainstream thoughts he will focus on the, in his eyes, underexposed aspects of these conventional views. Han has long been known for his thoughtful and unique views on for instance, financial innovation, pension fund reforms, society, game theory, short-termism, China and more. Always a thought leader but now free to speak as a ‘civilian’ this one-hour whirlwind presentation will give you a sampling of Han's theories, leaving you enlightened, challenged and armed with some food for thought in your daily work routine.  This lecture is open to everyone.

Post-Meeting: After the GM we invite you to continue the conversation during drinks.

We look forward to mapping out the future of the society with you! 


 

Han Dieperink

Han Dieperink was Chief Investment Officer (CIO) of Rabobank from 2010 to 2019. He started his career within the bank at Schretlen & Co in 1995, first as an investment strategist and from 2000 as CIO. Han frequently writes columns for FD / Fondsnieuws and Financial Investigator (www.handieperink.com) where he shares his vision on current macro economic issues.  But Han also has a clearly different view on many of these same issues. At present Han is independent and mainly works as an external advisor (including from investment committees), speaker and investor.

 
 

* * * * * *​

 

Documenten / Documentation:

Agenda ALV_GM 17-6-19 final.pdf

Notulen Ledenvergadering 4 december 2018.pdf

Minutes general meeting 4 December 2018 ENG.pdf

CFA-VBA begroting_budget ALV_GM 17 June 2019.pdf

GM 17June2019 Strategy slides.pdf

HanDieperink_UnConventionalWisdom.pdf

Notulen Ledenvergadering 17 juni 2019 fin.pdf

Notulen Ledenvergadering 17 juni 2019 fin ENG.pdf


Member Satisfaction Survey / Ledenenquête​
In January of this year we asked our members to complete a satisfaction  survey.  The feedback resulting from this survey fed into our strategic planning.  Read the member survey:Survey Results 020519.pdf

In januari van dit jaar hebben we onze leden gevraagd een tevredenheidsenquête in te vullen. De feedback die uit deze enquête is voortgekomen heeft bijgedragen aan onze strategische planning. Lees hier de resultaten van de ledenenquête:Survey Results 020519.pdf

Event Type

Society

Education Topic

 

Start Time

17-6-2019 15:45

End Time

17-6-2019 18:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Rosarium​
Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ Amsterdam​

Speaker

Han Dieperink

CE Credits

1

SER Credit

0

Currency

EUR

Member Price

n/a

Non-Member Price

Partners EUR 25 / All others EUR 50

Candidate Price

15

Registration

Please be aware that the ALV/GM is open only to members of the society.  The Han Dieperink lecture is open to everyone.

Meld hier aan

Registe​r here​

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 1-4-2019 11:26 by terri.thompson@cfanetherlands.nl
Last modified at 11-7-2019 08:36 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]