Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 19-20: Module 3: Geschiedenis van de beleggings- en economische theorie en hun actualiteit

Event Description

PE 19-20: Module 3:

Geschiedenis van de beleggings- en economische theorie en hun actualiteit

​4 en 11 februari

De geschiedenis van de beleggingstheorie en de economische wetenschappen verschaft ons een fascinerend inzicht in beleggen en economie van vandaag. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn vertelde ons al dat de geschiedenis van een vakgebied namelijk meestal wordt geschreven door de overwinnaars. De overwinnaars doen het voorkomen alsof de huidige theorieën nieuw zijn en dat voorgaande theorieën achterhaald zijn en minder ontwikkeld. In deze PE module laten we zien dat 'oude' theorieën verrassend actueel kunnen zijn. En ook dat oude theorieën serieuze concurrenten zijn van de huidige mainstream beleggings- en economische theorieën. Kennis van de oude theorieën is van belang om beter afgewogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.


 

Docenten

Drs. Bruno de Haas RBA werkt als Manager Bestuursadvisering en beleggingsstrateeg bij pensioenuitvoerder Media Pensioen Diensten. Hij schreef met Cees van Lotringen een biografie over Wim Duisenberg en publiceerde in 2014 het boek "Waarom de euro ons zal opbreken".

Dr. Thomas Pistorius RBA werkt als Manager Risicomanagement bij Pensioenfonds Vervoer. Hij is ruim 23 jaar actief als belegger en risicomanager. Naast finance studeerde hij ook filosofie. In zijn proefschrift onderzocht hij de filosofie en de geschiedenis van de beleggingstheorie.

Voor wie

De module is gericht op beleggingsstrategen, economen en pensioenfondsbestuurders met het aandachtsgebied beleggen. Ook is deze module interessant voor beleggings-, risicomanagement- en pensioenprofessionals met een brede interesse.

Aanpak

De docenten lichten relevante beleggings-en economische theorieën toe uit de geschiedenis van de twee vakgebieden. Hierbij maken de docenten de koppeling met de relevantie voor het heden. Deze theorieën leven vaak nog voort in het heden maar krijgen weinig aandacht.

Programma

De eerste middag start met een inleiding over de vroege geschiedenis van de beleggingstheorie tot de 19e eeuw. Daarna wordt ingegaan op het baanbrekende werk van Bachelier (1900), de eigenlijke vader van de beleggingstheorie. Vervolgens komen uit de eerste helft van de 20e eeuw Amerikaanse denkers als Fisher, Graham, Williams en Cowles aan bod. Aan de beleggingstheorieën van John Maynard Keynes besteden we daarna extra aandacht.

Vervolgens wordt een brug geslagen naar de macro-economische en monetaire theorie. Centraal staan de belangrijkste visies op het ontstaan van financiële crises. Met als kapstok het titanengevecht tussen Keynes en Hayek over de oorzaak van de Grote Depressie in de 20e eeuw wordt ingegaan op de rol van geld, krediet en centrale banken. We bespreken de sterke en zwakke punten van (neo)-keynesianisme, monetarisme en de Oostenrijkse school als instrumenten om economische ontwikkelingen te begrijpen.

De tweede middag staat voor de beleggingstheorie in het teken van een kritische analyse van de moderne beleggingstheorie van Markowitz en het CAPM, inclusief de efficiënte markttheorie. Daarna wordt een aantal alternatieve beleggingstheorieën en hun geschiedenis behandeld. Voorbeeld van alternatieve beleggingtheorieën zijn de zeepbeltheorie, politieke finance en fractale finance.

In het macro-economische deel staan de lessen centraal die je uit de Wereldwijde Financiële Crisis van 2007-2008 en de eurocrisis van 2011-2012 kunt trekken, inclusief en de verkeerde conclusies die sommige wetenschappers en veel beleidsmakers dreigen te trekken. De liquiditeitstheorie van financiële markten wordt behandeld. Hoewel deze theorie geen academische status heeft, gebruiken beleggers deze in de praktijk vaak zodra zij ontdekken dat de gangbare wetenschappelijke theorieën geen verklaring geven voor het ontstaan van zeepbellen en financiële crises.

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.
* * * * * 

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

* * * * *​ 

Event Type

Society; Educational

Education Topic

 

Start Time

4-2-2019 13:30

End Time

11-2-2019 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Hotel Casa Amsterdam ​
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam​

Speaker

Drs. Bruno de Haas RBA en Dr. Thomas Pistorius RBA

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EU

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Event Link

 

Event Link Leads To New Tab

 

Event Short Info

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 8-6-2019 11:20 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 8-2-2020 10:56 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]