Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 19-20: Module 4: Beleggingen die bijdragen aan de SDGs

Event Description

PE 19-20: Module 4:

Beleggingen die bijdragen aan de SDGs

​10 en 17 maart

Klanten en toezichthouders tonen steeds meer belangstelling voor de niet-financiële rendementen van beleggingen. Dit heeft nog meer een vlucht genomen na de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, ofwel UN SDGs.

Beleggers willen graag actief bijdragen aan het bereiken van deze doelen. De mate waarin ze dat kunnen hangt af van hun mandaat. Impact beleggen is een voorbeeld waarbij naast financieel rendement ook expliciet maatschappelijk rendement wordt beoogd. Een ander voorbeeld zijn de Sustainable Development Investments, een raamwerk dat door verschillende pensioenfondsen is omarmd.

Dat is mooi maar levert wel veel vragen op. Want hoe meet je dat maatschappelijke rendement? En hoe plaats je het in verhouding tot financieel rendement? Moet je er financieel rendement voor opgeven of kan het ook juist extra financieel rendement opleveren? Hoe maak je de SDGs concreet in verschillende asset classes? Wat betekent het voor risicomanagement en rapportage? In welke SDGs valt moeilijker of juist makkelijker te investeren.


 

Docenten

Els Knoope is senior duurzaam beleggen specialist bij APG Asset Management. Haar rol is het verder helpen ontwikkelen van de zogenaamde Sustainable Development Investments (SDIs) en het coördineren van de inspanningen om de ambities van de klanten van APG op dit gebied te realiseren. Het is de ambitie van ABP om SDIs te verdubbelen van € 29 mld naar € 58 mld in 2020 en van bfpBOUW om € 12 mrd te bereiken.

Willem Schramade is (met Dirk Schoenmaker) auteur van 'Principles of Sustainable Finance', het eerste universitaire tekstboek over dit onderwerp. Hij is zelfstandig adviseur en geeft het vak Sustainable Finance aan de Erasmus Universiteit. Tot voor kort was Willem  fondsmanager bij NN Investment Partners, waar hij de listed impact equities strategie hielp opbouwen. Daarvoor was werkzaam bij Robeco, Pwc en GE.

Voor wie

De module is gericht op analisten, fondsmanagers, beleggingsstrategen, economen en pensioenfondsbestuurders met het aandachtsgebied beleggen. De module biedt inzichten en praktische handvatten vanuit de praktijk van het beleggen in de SDGs, met aandacht voor zowel het rendements- als het risicoperspectief.

Aanpak

Naast de theoretische aspecten zal de stof met praktische voorbeelden en case studies geïllustreerd worden, deels in een interactieve setting.

Programma

De eerste middag begint met een inleiding op het waarom van beleggen in de SDGs. Vervolgens wordt ingegaan op meting en -rapportage van maatschappelijke waarde. Deze staat nog in de kinderschoenen ten opzichte van de traditionele financiële rapportage. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een case study. Ook komt het SDI raamwerk uitgebreid aan bod

In de tweede middag worden de SDGs gerelateerd aan het beleggingsproces in verschillende asset classes. De duale doelstelling (maatschappelijk en financieel rendement) heeft allerlei implicaties voor het beleggingsproces.


 

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.
* * * * * 
 

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

* * * * * 

Event Type

Society; Educational

Education Topic

Alternative Investments

Start Time

10-3-2020 13:30

End Time

10-3-2020 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Hotel Casa Amsterdam ​
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam​

Speaker

Els Knoope en Willem Schramade

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 11-7-2019 10:21 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 11-3-2020 04:51 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]