Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 19-20: Module 2: Omgaan met klimaatverandering in beleggingsbeleid

Event Description

PE 19-20: Module 2:

Omgaan met klimaatverandering in beleggingsbeleid

​14 en 21 januari

Klimaatverandering en de energietransitie raken de wereld meer en meer – zo ook die van beleggers. Er is een exponentiële ontwikkeling van benaderingen en tools om klimaatrisico’s in beleggingsportefeuilles in kaart te brengen en te beheersen, mede aangezwengeld door de toenemende aandacht vanuit regelgevers en toezichthouders. De transitie naar een CO2-neutrale economie gaat ook gepaard met grote investeringskansen, en veel beleggers kiezen ervoor om dit actief te stimuleren. In deze PE module wordt inzicht gegeven in de relevantie van klimaat-verandering voor beleggingsportefeuilles, en hoe je hier als belegger stappen in kunt zetten.

Reeds merkbare klimaateffecten, zoals overstromingen en bosbranden, hebben direct weerslag op de waarde van beleggingen. Maar ook het klimaatbeleid van overheden en de ontwikkeling van schonere technologieën beïnvloeden de economie en investeringsbeslissingen. Welk scenario zich de komende jaren ook ontrolt, beleggers krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Specialisten zijn overtuigd dat een goed gespreide portefeuille de overgang naar een CO2-neutrale economie kan opvangen, mits de transitie geleidelijk en voorspelbaar is. Maar als men wacht tot de fysieke klimaateffecten duidelijk intreden, zijn de mogelijkheden om dit risico uit te portefeuille te halen al grotendeels verdwenen.

Docenten
De module wordt verzorgd door Dr. Lucian Peppelenbos, senior specialist responsible investment en governance, APG Asset Management. De focus van zijn werk ligt op het integreren van klimaat gerelateerde risico's en mogelijkheden in het beleggingsproces, waarbij hij de leiding heeft over corporate engagement op klimaat transitie. Hij heeft vele jaren gewoond en gewerkt in Latijns Amerika, Afrika en Azië. Als gastsprekers zijn Willemijn Verdegaal, Co-head Climate & ESG bij Ortec Finance en Brenda Kramer, Senior Advisor Responsible Investment bij PGGM, betrokken bij deze module.

Willemijn studeerde economie aan de Universiteit van Utrecht en de London School of Economics. Zij stuurt de integratie van klimaat en ESG aan in Ortec Finance's investeringsbeslissingstoolingstools, met name in toekomstgerichte scenariogebaseerde strategische modelleringstools (ALM/SAA-analyse).

Brenda is tevens kernlid van de European Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG). Eerder werkte Brenda 10+ jaar als strategisch adviseur voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en de voorzitter van de Eurogroep, waarbij zij zich verdiept in de Europese wetgeving en politiek.

Voor wie
De module is geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk betrokken is bij advies over of beheer van beleggingsportefeuilles. Ook is deze module relevant voor beleggingsprofessionals met een andere beroepsmatige interesse, zoals risk management of strategie.

Aanpak
De docenten geven een inleiding over verschillende aspecten van klimaatverandering die relevant zijn vanuit het handelingsperspectief van beleggers. Deelnemers gaan in kleine groepjes zelf aan de slag met het doordenken van implicaties en mogelijke stappen voor de eigen organisaties. De bevindingen van ieder groepje worden plenair besproken en er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Programma
De eerste middag start met een inleiding in klimaatwetenschap en –overheidsbeleid, en hoe dit de wereld van beleggers raakt. Er wordt ingegaan op zowel fysieke klimaateffecten als de transitieopgave en de daarmee gepaard gaande kansen en risico’s. Er wordt speciaal aandacht besteed aan relevante ontwikkelingen in financiële regelgeving en kaders voor toezichthouding en rapportage. Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met het verkennen hoe hun organisaties zijn uitgerust op deze ontwikkelingen.

De tweede middag staat in het teken van beschikbare benaderingen en tools voor beleggers om een aanpak te ontwikkelen voor klimaatrisico’s en -kansen. Welke inzichten leveren de verschillende benaderingen op, en wat zijn de beperkingen? Doel is om deelnemers aanknopingspunten te geven voor het zetten van stappen binnen de eigen organisatie. Ook tijdens deze middag gaan deelnemers actief aan de slag.

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.

 
* * * * *
 

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

* * * * *

Event Type

Society; Educational

Education Topic

Leadership, Management, and Communication Skills

Start Time

14-1-2020 13:30

End Time

21-1-2020 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Hotel Casa Amsterdam ​
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam​

Speaker

 

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Event Link

 

Event Link Leads To New Tab

 

Event Short Info

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 11-7-2019 16:03 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 11-3-2020 04:51 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]