Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

Algemene Ledenvergadering / General Meeting

Event Description

* English translation follows below*

Algemene Ledenvergadering
General Meeting​

Het bestuur nodigt alle leden van CFA Society VBA Netherlands van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 okober 2019. 

Tijdens deze algemene ledenvergadering brengen wij het formeel verslag uit van de ontwikkelingen en resultaten van de verenigingsjaar 2018-2019. Daarnaast lichten wij onze strategie toe en blikken we vooruit op onze speerpunten in het lopende verenigingsjaar.

Belangrijke thema’s in het jaarplan zijn de strategie inzake permanente educatie, gesprekken met de toezichthouder over de MiFID II vakbekwaamheidseisen en de herpositionering van de VBA Opleiding. De ALV is alleen voor leden.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering zijn we verheugd Coen Verheij van Alpha FMC te mogen verwelkomen.  

De vermogensbeheer industrie heeft te kampen met bedreigingen vanuit verschillende kanten. Het klassieke verdienmodel staat onder druk op het gebied van beleggingsbeleid, productaanbod en inkomsten. Tegelijk met veranderingen in de maatschappij en demografie veranderen ook de behoeften van klanten. Hoe snel gaan de veranderingen plaatsvinden? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar vermogensbeheerders mee te maken krijgen? En wie worden de toekomstige winnaars​? Coen Verheij van Alpha FMC zal een aantal van deze trends bespreken in een interactieve sessie. 

Na afloop van de ALV praten we graag met u verder tijdens de borrel.

​De agenda en bijbehorende stukken volgen. 

Graag gaan we met u in gesprek over onze strategie en wat verder bij u leeft. Wij hopen u dan ook in grote getalen te mogen verwelkomen op 30 oktober.​

 

* * * * * *

Programma / Program
15:45 Ontvangst / Registration
16:00 Coen Verheij, Alpha FMC
16:45 Pauze / Break
17:00 Algemene Ledenvergadering /General Meeting
18:30 Borrel / Networking drinks
19:30 Einde programma / End of Program​
 

* * * * * *​

*English Translation*

Members of CFA Society VBA Netherlands are cordially invited to the General Meeting on Wednesday 30 October.

General Meeting: At this meeting the board will discuss the annual report of the 2018-2019 society year and introduce some initiatives for the upcoming year.  

Important issues in the Business Plan include the Continuing Education strategy, discussions with the regulator regarding the MiFID II knowledge and competence requirements, and the repositioning of the VBA education program.  The General Meeting is open only to members of the society.

Pre-Meeting: Prior to the General Meeting we are pleased to welcome Coen Verheij from Alpha FMC.  

The Asset Management industry is facing disruptive change from many sides. The classic business model is under threat in terms of capabilities, offering and reward. Consumer needs and demands are changing alongside with changes in society and demographics. What will be the pace of change? What are the key challenges that asset managers need to prepare for? And, who will qualify to be the future winners?   Coen  Verheij of Alpha FMC will address a number of these key trends in an interactive session.   This lecture is open to everyone.​

Post-Meeting: After the GM we invite you to continue the conversation during drinks. 

The agenda and meeting documentation will follow at a later date.

We look forward to mapping out the future of the society with you! 

 
Register here


* * * * * *​

 

Documenten / Documentation:

Notulen Ledenvergadering 17 juni 2019 fin.pdf

Notulen Ledenvergadering 17 juni 2019 fin ENG.pdf

agenda ALV - AGM 30-10-19.pdf

CFA-VBA annual report 2018-2019_pr2019-10-14.pdf

ALV 30oktober2019.pdf 

Notulen Ledenvergadering 30 oktober 2019.pdf

Notulen Ledenvergadering 30 oktober 2019 ENG.pdf

Our speaker

CoenVerheij.jpg 

Coen Verheij, Alpha FMC

Coen heeft meer dan 20 jaar ervaring in Private Banking, Vermogensbeheer en Management Consulting. Voor Alpha FMC werkte hij 15 jaar voor ABN Amro in verschillende rollen in beleggingsadvies, productontwikkeling en sales management in de VS, Europa en Azie. In zijn laatste functie bij ABN Amro was hij hoofd Products & Solutions bij de Private Bankingdivisie in Dubai, UAE. 

Coen has over 20 years of experience in Private Banking, Asset Management and Management Consulting. Prior to joining Alpha FMC, Coen has been with ABN Amro Asset Management and Private Banking for 15 years. He worked in several roles including investment advisory, product development and sales management, based in several countries. In his last role at ABN Amro, he was Head of Products & Solutions at ABN Amro Private Banking in Dubai, UAE. Coen started his career as a management consultant with PwC.

Event Type

Society; Educational

Education Topic

 

Start Time

30-10-2019 15:45

End Time

30-10-2019 18:30

City

Amstedam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Rosarium​
Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ Amsterdam​

Speaker

Coen Verheij from Financial Markets Consulting

CE Credits

1

SER Credit

0

Currency

EUR

Member Price

n/a

Non-Member Price

n/a

Candidate Price

n/a

Registration

Please be aware that the ALV/GM is open only to members of the society.  The Coen Verheij lecture is open to everyone.

Register here

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 12-9-2019 08:20 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 21-11-2019 10:06 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]