​​​​Hans de Ruiter, oud-voorzitter VBA

'Een win-winsituatie voor zowel CFA als VBA. We gaan toe naar een slagvaardiger en dynamischer organisatie.'

Dit samengaan is een goede zaak: we vullen elkaar stevig aan. Juist door het combineren van de twee verenigingen krijgen we een platform waar alle leden beter van worden: een sterkere organisatie met een betere propositie die meer te bieden heeft en van hogere kwaliteit. Het is een win-winsituatie voor beide kanten. CFA krijgt een vereniging die veel meer representatie heeft in de Nederlandse markt (CFA werd toch gezien als een Amerikaanse organisatie die een opleiding in Nederland uitventte). En VBA krijgt de beschikking over meer en jongere leden, dus wordt representatiever in de Nederlandse beleggingsindustrie. We leggen meer gewicht in de schaal. Bovendien krijgen we er een internationale component bij: CFA is een wereldnaam. Het is alleen maar goed dat VBA zich daarmee kan associëren. Dit is echt een stap vooruit (Het bestuur heeft gekeken naar wat er te winnen viel in plaats van wat ze eventueel aan cultuur zouden verliezen). Deze nieuwe organisatie zal slagvaardiger en dynamischer zijn, en dat was nodig.

 

 

 ​Alwin Oerlemans, Voorzitter van de VBA commissie ethiek en integriteit

 'Een sterk VBA/CFA heeft meer impact in de financiële sector. 1 + 1 = duidelijk 3!

Alwin Oerlemans is naast voorzitter van de commissie ethiek en integriteit bij VBA en tevens lid van CFA. Hij redeneert vanuit de gedachte dat het beter is dat financieel specialisten vanuit 1 vereniging naar buiten treden.

 

Rani Piputri, CFA, Boardmember/Membership Chair CFA

'Diversiteit en inclusie zijn doorslaggevend zijn in onze sector en onze gemeenschap. Dat feit wordt met deze fusie erkend.'  

Een van de belangrijkste overwegingen bij de fusie tussen CFA Society Netherlands en VBA Beleggingsprofessionals is de erkenning van het feit dat diversiteit en inclusie doorslaggevend zijn in onze sector en onze gemeenschap. De fusie creëert een demografisch evenwichtigere groep. Ook wordt hiermee het lokale aspect in een overwegend internationale organisatie versterkt. De nieuwe entiteit zorgt verder voor een effectieve en efficiënte kennisoverdracht tussen professionals met verschillende expertises en achtergronden, die in andere fases van hun carrière zitten.

 

Pieter van Putten, CFA, Boardmember/Advocacy Chair CFA

'Het is het belangrijkst om als één organisatie te kunnen optrekken in de Nederlandse markt. We brengen alles onder één noemer.'  

De fusie draait om het samenbrengen van twee complementaire entiteiten: de ene puur Nederlands, oud, geëtableerd en de ander een wereldwijde partij die in meer dan 120 landen actief is. Qua omvang zijn we redelijk vergelijkbaar. Het is het belangrijkst om als één organisatie te kunnen optrekken in de Nederlandse markt, zowel ten opzichte van werkgevers, politiek als toezichthouders. Tot nu toededen we dingen dubbel en dat leidde tot verwarring. Die verwarring nemen we weg door alles onder één noemer te brengen. Als gevolg van de fusie zal er een uitgebreider programma aan activiteiten en evenementen ontstaan. Daarbij komt de Engelse taal om de hoek kijken. Daarnaast bestaat nu voor alle leden de mogelijkheid om de uitgebreide know-how van de organisatie te raadplegen. Zo heeft CFA 20 jaar geleden wereldwijde standaarden om beleggingsperformances te rapporteren ontwikkeld die ook in Nederland zijn geaccepteerd: de Global Investment Performance Standards (GIPS). Dat is een voorbeeld van wat een globale organisatie kan bieden. Het nieuwe bestuur gaat 50-50 van start, met een rapporteringslijn richting CFA Amerika. Operationeel was VBA beter georganiseerd, dat zal de nieuwe organisatie als governance-model overnemen.

 

 ​

Erik Matthijssen, voorzitter VBA ALM commissie
 
'Door CFA leden toegang te bieden tot onze belangrijkste asset: "de commissies", kunnen we deze nog waardevoller maken voor de leden.'

Door het samengaan bundelen we de krachten van twee organisaties met dezelfde ambitie: "beleggingskennis delen en uitdragen"
 

 

Jacco Heemskerk, CFA, voorzitter van CFA Society Netherlands
 
'VBA is heel professioneel georganiseerd, met haar bestuur, bureau en commissies. De hoeveelheid betrokkenen is groot en het verenigingsgevoel is mooi.'
 

Na uitgebreid en constructief overleg tussen CFA Society Netherlands en VBA is de fusie tussen beide verenigingen nu echt op handen. Leden kunnen meer events verwachten, een groter aanbod aan permanente educatie, en ze zullen onmiddellijk merken dat ze deel uitmaken van een global network met alle voordelen van dien.

Jacco Heemskerk - voorzitter van CFA Society Netherlands - over meer slagkracht met dubbele omvang en meer ruimte om kwalitatieve evenementen neer te zetten.

"De fusie is aantrekkelijk omdat het twee heel gelijksoortige verenigingen zijn, met gelijke doelen en voor een heel groot deel gelijke waarden. Mensen die schouder aan schouder met elkaar werken in bedrijven, zodat het niet meer dan logisch is om ook samen in één vereniging te zitten. Dat was in het verleden anders omdat er één opleiding in Nederland was (RBA); in de loop der tijd is dat veranderd en zijn meer mensen CFA gaan doen. Er bestaat nu een oudere populatie en een jongere populatie, maar het is wel dezelfde doelgroep. Ze proberen hetzelfde te bereiken. Voor de mensen zelf betekent de fusie: een groter netwerk, meer toegang tot permanente educatie en tot academische research. Kortom: veel meer waar voor je geld."

"Na de fusie kunnen leden meer events verwachten, een groter aanbod aan permanente educatie, en ze zullen onmiddellijk merken dat ze deel uitmaken van een global network met alle voordelen van dien: een enorme database met research, gelieerd aan alle topuniversiteiten ter wereld. Dat ons Financial Analist Journal wereldwijd een leading journaal is waar vooraanstaande analisten hun theorieën en ideeën in publiceren. Dat het CFA-instituut met 140.000 leden in 70 landen best practices identificeert en die in andere landen toepast. Dat ze heel intensief in gesprek zijn met politici, wet- en regelgevers, toezichthouders om ervoor te zorgen dat de toekomst van de sector verbetert. Dat is spierkracht die je als lokale VBA niet hebt."

"Ik verwacht dat het kapitalisme zoals we dat de afgelopen decennia hebben gehad zich zal moeten gaan aanpassen aan de nieuwe situatie. Het moet opschuiven naar een vorm die veel meer bijdraagt aan de maatschappij. Dat we ons rekenschap moeten geven van onze belangrijke rol in de allocatie van kapitaal. Wij bepalen uiteindelijk welke bedrijven en welke overheden geld krijgen. Op basis waarvan doen we dat dan? Tot nu toe laten we die functie over aan investment banks die gaan sturen op korte termijn doelen als winst. Terwijl het onze pensioenfondsen gaat om kasstromen op de lange termijn. Daar zitten dus ook zaken in als maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk verantwoord beleggen, impact investing. We moeten naar een veel verantwoordelijker kapitalisme toe. Niet puur financieel, spreadsheet-gedreven, ter meerdere eer en glorie van de sector zelf. In die discussie hebben we nu een krachtiger stem, met 2500 leden die zeer hoogopgeleid zijn, in toppen van bedrijven meedraaien en in Nederland in gesprek kunnen met wetgevers en toezichthouders. Een politicus die zogenaamd niet weet met welke van de twee parttijen hij moet praten en daarom helemaal niet in gesprek gaat, dat kan nu niet meer. We zijn een sterk platform in de discussie."

Click here to read the full merger proposal