Sign In

 MiFiD II Stay Compliant Program 2021

Voor institutionele adviseurs en informatieverstrekkers
Met educatieve video's en transcripten (in het Engels)


Het 2021 programma bestaat uit ten minste de volgende modules

  • Responsible Investment & Climate Risks
  • Benchmark Regulations & EMIR
  • Macroeconomics
  • Risk Management
  • Dutch Laws & Regulations
  • Integrity of Financial Markets

Andere modules kunnen gedurende het jaar worden toegevoegd op basis van actuele ontwikkelingen. Alle modules in het 2021 programma moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond om te voldoen aan MiFID II. Deelnemers worden op de hoogte gesteld wanneer er een nieuwe module inclusief toets beschikbaar is. Alle modules zullen ruim op tijd beschikbaar komen om voor het eind van het jaar het hele programma te kunnen afronden.


 Macroeconomics

 Benchmark Regulation & EMIR – EMIR

 Risk Management

 Dutch Laws & Regulations


 Login

login.png

Nadat u bent ingelogd, ziet u uw dashboard met de beschikbare toetsen. Klik op Start test van de toets naar keuze en volg de instructies. 

Als u hulp nodig heeft, neem dan contact met info@cfavba.nl of 
+31 20 618 2812