Sign In

​​

 Belangenbehartiging

​Onze belangenbehartiging richt zich op het vergroten van het publieke bewustzijn en de erkenning van onze vereniging en van de CFA charter en RBA en RMFI titels door het opbouwen en onderhouden van relaties met regelgevende instanties en andere voor de beroepsgroep van beleggingsprofessionals relevante organisaties.

CFA Society VBA Netherlands promoot ethiek, standaarden, professionaliteit en eveneens het belang van onze onderwijsprogramma's voor het bereiken van onze doelen. Wij onderhouden relaties namens onze leden met  brancheorganisaties, relevante belangengroepen, financiële autoriteiten, universiteiten, werkgevers en de media.

Door de fusie van CFA Society Netherlands en de VBA is een sterke en diverse organisatie ontstaan voor beleggingsprofessionals in Nederland. In besprekingen met bijvoorbeeld toezichthouders, werkgevers en belanghebbenden hebben we meer gewicht. We spreken nu met één luide stem.

Het voordeel van publiek bewustzijn is tweeledig:

  1. Het heeft een directe positieve invloed op onze leden. CFA charterholders, RBA of RMFI titelhouders zullen meer erkenning en invloed krijgen en zij onderscheiden zich eveneens meer in de markt.
  2. Het heeft een positieve invloed op het normbesef en de ethische standaarden in de Nederlandse financiële sector en beïnvloedt regelgeving en toezicht.

Wilt u meer weten over onze belangenbehartiging? Stuur dan een email.

We komen ook graag met u in contact als u interesse heeft om als vrijwilliger uw invloed op de markt te vergroten en in overleg te treden met regelgevers, werkgevers, belanghebbenden en gelijkgestemde professionals; Als u affiniteit heeft met regelgeving en toezicht; Als u een sterk netwerk in de in de Nederlandse beleggingssector heeft. U kunt uw interesse kenbaar maken aan Anne-Marie Munnik.

Vakbekwaamheidseisen onder MiFID II

Het afgelopen jaar heeft de focus van onze belangenbehartiging gelegen op het voorkomen van onnodige studiebelasting voor onze leden in het licht van de – door ESMA geformuleerde - wettelijke kennis- en vaardighedenvereisten onder MiFID II. We hebben hierover een zeer constructieve dialoog gevoerd met DSI en de Vrije Universiteit (VU). Met als uitkomst dat de VU een zogenaamd deficiëntie-examen heeft ontwikkeld voor mensen die al een RBA titel of CFA charter hebben en werkzaam zijn binnen het institutionele domein. Deze houders van een CFA- of RBA-titel hoeven alleen maar het deficiëntie-examen af te leggen dat ongeveer 10 uur studie vereist, in tegenstelling tot het reguliere examen dat 80 uur nodig heeft.

U vindt op de website van DSI informatie over de laatste stand van zaken over de ESMA-criteria, een Frequently Asked Questions-sectie voor werkgevers en werknemers en de rol die DSI in samenwerking met CFA Society VBA Netherlands speelt in het ESMA-proces.

Meer informatie vindt u op de website van DSI.

Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven voor het deficiëntie-examen kunt u dit doen via de website van de VU. Indien u niet over de RBA titel dan wel CFA charter beschikt kunt u zich hier inschrijven voor het reguliere examen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen professionals die institutionele klanten informeren dan wel adviseren. 

Zie voor meer informatie de MiFID school site van de VU.

Wij zijn momenteel in gesprek met DSI over de implementatie van de verplichte permanente educatie onder MiFID II. Ook hier is de inzet dat onze leden niet te maken krijgen met onnodige studiebelasting en extra kosten. Doel is dat ons platform voor permanente educatie door DSI wordt geaccrediteerd, zodat onze leden zo veel mogelijk permanente educatie-activiteiten kunnen volgen die op hun behoeften zijn afgestemd.

Het streven van DSI is om per 1 januari 2020 (geaccrediteerde) programma's beschikbaar te hebben waarmee beleggingsprofessionals doorlopend kunnen aantonen vakbekwaam te zijn. 

U vindt hierover op de site van DSI de laatste stand van zaken.

Mocht u als lid of als werkgever vragen hebben over de MiFID II vakbekwaamheidseisen, zijn wij hiervoor beschikbaar op telefoonnummer (020)​ 618 2812 of per​ email​.