Sign In

​​​​​​​

 Over de fusie

Per 1 januari 2018 zijn CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals gefuseerd tot CFA Society VBA Netherlands. Deze fusie is tot stand gekomen na een aantal jaren van voorbereidingen, waarin de besturen elkaar hebben verkend, waarin gesproken is met leden en andere betrokkenen en waarin uiteindelijk formele voorstellen zijn voorgelegd aan de ledenvergaderingen.
 
Binnen de VBA is als onderdeel van de ledencommunicatie een uitgebreide FAQ’s opgesteld. Leden hadden immers vragen over het fusieproces en het fusievoorstel. Vragen die bijvoorbeeld opkwamen waren: Wat betekent het voor mijn lidmaatschap? Wat verandert er precies? Wordt er iets van mij verwacht? Heeft het bestuur de consequenties voor opleidingen, bijeenkomsten, cultuur van de vereniging goed doordacht? Deze en andere vragen zijn in rondetafelgesprekken met leden of ledenvergaderingen opgeworpen, of hebben leden direct met het bestuur besproken.
 
Al deze vragen zijn opgeschreven en beantwoord, geclusterd naar onderwerp in een vraag- en antwoord rubriek. Sommige antwoorden zijn vrij uitgebreid omdat er veel uitgezocht is of omdat leden een diepgaand antwoord zoeken. Hier​ kunt u de gestelde vragen inzien.
 
Op de ledenvergaderingen van CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals van 19 september 2017 is bijgaand fusievoorstel voorgelegd. De leden van beide verenigingen hebben toen met een ruime meerderheid ingestemd met het verdergaande fusieproces. Op de ledenvergaderingen van 7 december 2017 hebben de leden formeel ingestemd met de fusie.
 ​
U kunt hier de verslagen vinden van de ledenvergaderingen van de VBA waarin de fusie is besproken: