Sign In

​​​​​​​​

 Postdoctoraal programma Risk Management for Financial Institutions

De financiële wereld is ingrijpend veranderd. Uit recente financiële crises bleken de theorie en de praktijk van het risico management niet in staat om de belangen van stakeholders te beschermen. In 2010 startte aan de VU (Vrije Universiteit) School of Finance & Risk Management het programma Risk Management for Financial Institutions. Dit programma onderscheidt zich van andere cursussen op dit gebied door een grotere nadruk op onder meer gedragseconomie en het werken met onzekerheden en complexiteit, en minder aandacht voor de mainstream modellen van een geïdealiseerde stabiele wereld.
 
Op 30 april 2014 werd het programma geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Doordat het programma voldoet aan de internationaal erkende kwaliteitsvereisten verkreeg het een Master of Science status met de vermelding: “wellicht dé Risk Management training voor de toekomst“.
 
Het postdoctoraal programma Risk Management for Financial Institutions is academisch van aard en uniek in die zin dat ze haar studenten opleidt om complexe risico management problemen onafhankelijk of in multidisciplinaire teams te beschrijven, analyseren en op te lossen.
 
Voor wie?
Professionals in de eerste, tweede en derde lijn van het risico management in banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders, en eveneens consultants, actuarissen, toezichthouders en accountants die binnen deze instituten werkzaam zijn.
 
Curriculum en duur
2,5 jaar op deeltijd basis.
 
Het programma bestaat uit vijf semesters. Semesters één tot en met vier zijn onderwerp georiënteerd waarbij in het erop volgende semester een essay over ieder onderwerp dient te worden geschreven. Het laatste semester test de academische kennis in de vorm van kennisspelen. Voor het volledige curriculum download de brochure​​, of bezoek de website​ van de VU.​
 
Voorwaarden
  • Een afgeronde academische opleiding in de economische wetenschappen, en
  • Minstens een paar jaar werkervaring op universitair of hoger beroepsniveau in de financiële sector.
Evaluatie
Studenten van de Risk Management for Financial Institutions program zijn bijzonder enthousiast over de:
  1. multidisciplinaire aanpak, echt uniek in Nederland;
  2. diverse achtergronden en werkomgeving van de groep studenten waardoor zij van elkaar kunnen leren;
  3. uitstekende link naar de praktijk;
  4. relevantie van actuele Thema's;
  5. inspirerende docenten.
 
MSc, RMFI titel en register
Afgestudeerden van het programma Risk Manager for Financial Institutions ontvangen een MSc titel en kunnen zich kwalificeren voor de RMFI titel. Om de RMFI titel te verkrijgen, dienen afgestudeerden met succes het volledige programma te doorlopen en lid te worden van CFA Society VBA Netherlands. U kunt dan eveneens opgenomen worden in het RMFI (Risk Manager Financial Institutions) register. Het RMFI register wordt bijgehouden door de Stichting Risk Manager for Financial Institutions.
 
Om uw inschrijving in het RMFI register te behouden, dient u deel te nemen aan permanente educatie (PE) activiteiten van ten minste 60 PE punten per periode van drie jaar. Het uitgangspunt is één PE-punt per uur effectieve tijdsbesteding aan voortgezet onderwijs.
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens en RMFI​
De Wet bescherming persoonsgegevens vereist dat personen toestemming moeten geven voor het vrijgeven van hun persoonsgegevens aan derden. Het is daarom mogelijk dat het RMFI Register ​onvolledig is. Bent u opgenomen in het RMFI register, maar ontbreken uw gegevens op deze website? Neem contact op met Irma Willemsen per e-mail indien u alsnog vermeld wilt worden.
 
Voor meer informatie over het programma Risk Manager for Financial Institutions of om u in te schrijven verwijzen wij u naar de VU website: http://www.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/postgraduate-opleidingen/risk-management-for-financial-institutions/
Of neem contact op met:
Michelle Habets (Onderwijsbureau van het programma)
tel. +31 20 598 6159 
Prof.Dr. Willem Verschoor (programma directeur)
tel. +31 20 598 6159