Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​

 Postdoctorale opleiding VU-VBA Investment Management

​CFA Society VBA Netherlands heeft altijd onderkend dat educatie van groot belang is. Al in 1978 bood VBA beleggingsprofessionals een speciaal opleidingsprogramma aan voor beleggingsspecialisten. Studenten die de opleiding met succes afronden, kunnen zich inschrijven in het RBA register. Het programma is voortdurend aangepast en verbeterd en wordt nu aangeboden in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. In 2010 is voor de VU-VBA Opleiding Investment Management een formele accreditatie verkregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Voltooiing van de opleiding geeft nu, naast de RBA titel, recht op de mastergraad MSc (Master of Science).​
 
Doelgroep
 • ​Financieel analisten
 • Beleggingsanalisten
 • Vermogensbeheerderr
 • Portefeuillemanagers
 • Toezichthouders
 • Risicomanagers
 • Accountants
 • ​Financieel adviseurs
Programma en duur
De opleiding is op parttimebasis en duurt 2,5 jaar.

 
Ga naar de website van de VU​ voor een volledig overzicht van het programma.

 
Toelatingseisen
 • ​Academische graad in economie en
 • Minimaal enkele jaren werkervaring op universitair of hbo-niveau in de financiële sector.

     

Aanbevelingen

 • ​Unieke opleiding: qua duur, niveau en diepgang.
 • In brede kring erkend: naast de titel Master of Science geeft succesvolle afronding recht op de RBA-titel en inschrijving in het RBA-register e​n senior registers van het DSI.
 • Direct toepasbaar in de praktijk: studenten ervaren dit als een belangrijk voordeel. Daarbij komt dat docenten uitgebreide academische en praktijkervaring inbrengen.
 • Hoog slagingspercentage van boven 80% dankzij wekelijkse colleges, gespreide toetsingsmomenten, inspirerende docenten en gemotiveerde medestudenten.

MSc-graad, RBA titel en RBA register

Studenten die de VU-VBA Opleiding Investment Management met succes afronden, ontvangen de mastergraad MSc, krijgen de RBA titel en kunnen zich laten inschrijven in het RBA register. Dit register wordt bijgehouden door de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau.

Voorwaarde voor inschrijving in het RBA-register is dat het opleidingsprogramma VU-VBA Investment Management met succes is afgerond. Daarnaast moet men lid zijn van CFA Society VBA Netherlands.

RBA-register

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is toestemming vereist om persoonsgegevens aan derden kenbaar te maken. Hierdoor is het RBA register​ mogelijk niet volledig. Bent u ingeschreven in het RBA-register​​, maar wordt u niet genoemd op onze website en wilt u dat wel? Neem dan contact op met Irma Willemsen per e-mail​.

Kwaliteitsbewaking

Het curatorium VU-VBA Investment Management houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van het opleidingsprogramma en adviseert over de opzet van de opleiding en de inhoud van het programma. Met leden van CFA Society VBA Netherlands en afgevaardigden uit de academische en financiële wereld heeft het curatorium een brede samenstelling.

Wilt u informatie over of u inschrijven voor de opleiding VU-VBA Investment Management? Ga dan naar website van de VU​ ​​of neem contact op met het onderwijsbureau van de opleiding:

Drs. Emiel Erbé
tel. +31 20 598 6118