Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

Klimaatrisico en energietransitie - beleggingsrisico's voor pensioenfondsen en verzekeraars

Event Description

Een samenwerking tussen commissie Risicomanagement en commissie Verantwoord Beleggen:

Klimaatrisico en energietransitie: 

beleggingsrisico's voor pensioenfondsen en verzekeraars

Klimaatverandering raakt institutionele beleggers niet alleen via hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op een groot aantal terreinen in hun financiële resultaten. De energietransitie die wereldwijd op gang komt heeft belangrijke gevolgen voor regio’s, sectoren en individuele bedrijven. Met aanmoediging van regelgever en overheid moet de beleggingssector deze complexe financiële risico's meten en managen. Dit seminar geeft inzicht in de gevolgen van klimaatsrisico vanuit verschillende invalshoeken: van de klimaatexpert tot de beleggingspraktijk.

Op 20 september organiseert de commissie Risicomanagement in samenwerking met de commissie Verantwoord Beleggen een bijeenkomst rondom het thema klimaatrisico. De bijeenkomst is bedoeld voor beleggers, risicomanagers en beleidsmakers. Verschillende sprekers belichten de impact van klimaatrisico op het beleggingsbeleid van institutionele beleggers.​


Voorzitter: Willemijn Verdegaal (Ortec Finance)

13.00 Ontvangst

13.30 Inleiding Klimaatrisico
Spreker: Henk Jan Reinders (DNB)
• Samenvatting DNB rapport over Klimaatrisico:
Klimaat-gerelateerde financiële risico's voor de Nederlandse financiële sector
Fysieke risico's in de Nederlandse financiële sector
Transitierisico's in de Nederlandse financiële sector
Ontwikkelingen in green finance
• Huidige ontwikkelingen en vervolgstappen:
Central banks and Supervisors Network for Greening the Financial Sector (NGFS)
Transitie-stress test voor de Nederlandse financiële sector

14.10 Energietransitie
Spreker: Ridzert van der Zee (Triple A - Risk Finance)
• Wat zijn de beleggingsrisico's gerelateerd aan energietransitie?
• Wat zijn de onderliggende CO2 risico factoren?
• Screening beleggingen op transitierisico's

14.50 Pauze

15.10 Nederlands overheidsbeleid
Spreker: Paul Boeding (Economische Zaken)

15.30 Klimaat gerelateerde beleggingskansen
Spreker: Lucian Peppelenbos (APG)
• Wat zijn de beleggingskansen gerelateerd aan klimaatverandering en energietransitie?
• Hoe kan een pensioenfonds deze opnemen in het beleggingsproces?

16.10 Panel discussie

16.30 Drankjes​

 

Hier aanmelden

Onze sprekers

 

Henk Jan Reinders, De Nederlandsche Bank

Henk Jan is strategisch adviseur en project manager bij de supervisory strategy unit. Hij is een van de auteurs van het DNB klimaatrisico rapport van Oktober 2017. Daarnaast werkte hij aan andere onderwerpen als toezichtkaders (Basel 3, Solvency 2), fintech en natural disaster insurance. Daarvoor werkte Henk Jan als econoom bij de Europese Commissie en in strategy consulting. Zo was hij onder andere betrokken bij de voorbereidingen voor de hereniging van Cyprus. Hij heeft een Master's in Engineering (Technical University Delft / Carnegie Mellon University) en in International and Development Economics (Universiteit van Amsterdam). Momenteel werkt hij aan zijn promotie in Sustainable Finance.

 

Ridzert van der Zee, Triple A - Risk Finance

Ridzert is als Managing Consultant verantwoordelijk voor de Risk & Strategy Consulting afdeling. Zijn professionele carrière is gefocused op asset & liability management en investment consulting. Ridzert is strategisch adviseur voor pensioenfonds besturen en is lid of adviseur van verschillende beleggingscommissies. In de afgelopen jaren heeft Ridzert gewerkt aan het integreren van ESG factoren in het beleggingsproces voor zijn klanten. Hij was betrokken bij het ontwikkelen van een Carbon Risk Scan voor de Duitse overheid, een hulpmiddel dat inzicht geeft in de gevolgen van energie transitie op beleggingsportefeuilles. Hiervoor werkte hij bij Mercer en Ortec.

 

Lucian Peppelenbos, APG Asset Management

Lucian werkt als Senior Responsible Investment and Governance  Specialist. De focus van zijn werk is het integreren van klimaat-gerelateerde risico's en kansen in het beleggingsproces. Daarnaast leidt Lucian company engagement op het gebied van climate transition, en werkt samen met collega beleggers en officiële instanties op het gebied van klimaat-gerelateerd beleid.
Lucian heeft een opleiding als socio-economist en zijn professionele carrière is gefocused op corporate responsibility. Voor APG werkte hij als Director Innovation bij IDH The Sustainable Trade Initiative, een  public-private partnership dat co-invests met bedrijven in sustainable commodity supply chains. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het programma in Brazilië waarbij geïnvesteerd wordt in deforestation-free supply chains van rundvlees en soja. Daarvoor werkte Lucian als supply chain consultant voor bedrijven in emerging markets, en als beleidsadviseur voor de Tweede Kamer. Hij promoveerde in in social-economic sciences in Wageningen, en heeft verschillende boeken en artikelen gepubliceerd. Lucian werkte en woonde heel wat jaar in Latijns Amerika en werkte in verschillende landen in Afrika en Azië.

 

Willemijn Verdegaal, Ortec Finance

Willemijn (Msc Economie van de Universiteit Utrecht en London School of Economics, VK) heeft in dienst van het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en vermogensbeheerder MN zich de laatste 11 jaar ingezet voor de integratie van duurzaamheid, sociale inclusiviteit en klimaat in financieel beleid. Willemijn heeft meer dan 6 jaar meegedraaid in het Nederlandse VN klimaat- onderhandelingsteam, heeft meerdere publiek-private duurzaamheidsfondsen mede opgezet, is tevens gespecialiseerd in 'gender' en 'good governance'. Tevens heeft ze de pensioenfondsen PME en PMT ondersteund bij het in kaart brengen en rapporteren van hun klimaat-gerelateerde risico's en het vormgeven van ESG  (investerings)beleid. Tevens heeft zij de klimaatrisico werkgroep voorgezeten van het DNB Platform Duurzame Financiering.

Event Type

Society; Educational

Education Topic

Alternative Investments; Risk Management

Start Time

20-9-2018 13:00

End Time

20-9-2018 17:00

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Rosarium
Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ Amsterdam​

Speaker

Henk Jan Reijnders (DNB), Ridzert van der Zee (Triple A - Risk Finance), Paul Boeding (Ministerie van Economische Zaken) en Lucian Peppelenbos (APG)

CE Credits

2

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

0

Non-Member Price

Partners EUR 50; all others EUR 100

Candidate Price

25

Registration

Presentations

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 28-5-2018 08:54 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 22-9-2018 03:14 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]