Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 18-19: Blok: Behavioral Finance en Risk Management

Event Description

Wist je dat je individuele blokken van de VU-VBA Investment Management opleiding kan volgen zonder de verplichting van het gehele programma te doen?

 

Coördinator: Dr. R.A.J. Bosman

Dit blok bestaat uit 7 hoorcolleges en wordt aangeboden in samenwerking met de Postgraduate opleiding Risk Management for Financial Institutions.


Inleiding
De theorie van mensen die handelen op financiële markten is decennia lang gedomineerd door de ideeën uit de neo-klassieke theorie. Rationele beslissers, die altijd ‘meer boven minder’ prefereren, zijn hierin altijd op weg naar het ‘hoogste nut’. Dit heeft grote implicaties voor theorieën op het gebied van informatieverwerking, prijsvorming, beslissen onder onzekerheid, rendementsdynamiek, en daarmee uiteindelijk op het risk management. In de praktijk blijken de zaken anders te liggen. In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan moderne, wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en economie op het gebied van menselijk handelen (behavioral finance) en hoe deze de besluitvorming bepalen.
Een groep mensen is meer dan de som van de individuen die er deel van uit maken. Juist dit groepsgedrag kan zorgen voor een onverwacht sterke instabiliteit van markten. Het begrijpen van instabiliteit en stress events wordt niet alleen met theorie, maar ook met praktijkvoorbeelden onderbouwd.

Onderwerpen die aan bod komen
- Beslissingen onder onzekerheid: theorie en praktijk
- Menselijk (beslissings-)gedrag in groepen
- Cognitieve processen en systematische fouten in beoordelingen
- Implicaties cognitieve en sociale processen op meten van risico's
- Implicaties cognitieve en sociale processen op interpreteren en beheersen van risico's

Leerdoelen
Het programma van deze module heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:
- Een grondige kennis van patronen in beleggers- en investerings-gedrag, waaronder inzicht in de belangrijkste psychologische concepten.
- Een goed begrip van de impact van de psychologische concepten op beleggings-, en investerings- beslissingen en risico management. De student weet wanneer en hoe deze concepten kunnen leiden tot gedragsvalkuilen en wat de potentiele impact is.
- Kennis van en inzicht in manieren om rationele beleggings-, en investerings- beslissingen te nemen, met speciale focus op de context van risico management.
- Inzicht in manieren om de impact van gedragsvalkuilen op beleggings-, en investerings- beslissingen te beperken, met speciale focus op de context van risico management.
- Kennis van en inzicht in hoe psychologische concepten samenkomen in financiële markten en de consequenties daarvan voor het gedrag van marktbewegingen.
- Kennis van en inzicht in het oplossen van case vraagstukken. De student leert samen te werken en taken te verdelen. De student leert hoe op academisch niveau zelfstandig data verzameld dient te worden en hoe bronnen gevonden moeten worden. Daarnaast leert de student op een gestructureerde en heldere wijze mondeling en schriftelijk te presenteren over het gegeven advies.

Literatuur
- Kahneman, D., Thinking, fast and slow, 2011, ISBN 9780141033570
- Max Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making, John Wiley and Sons, 8e editie.
- Artikelen, digitaal beschikbaar op Canvas.

 

Behavioral Finance en Risk Management

1

Dinsdag 29 januari

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. M. van den Assem

2

Dinsdag 5 februari

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. M. van den Assem

3

Dinsdag 12 febuari

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. R. Zwinkels

4

Dinsdag 19 februari

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. R. Zwinkels

5

Dinsdag 26 februari

19.00-22.00

Agora 2

Dr. R.A.J. Bosman

6

Dinsdag 5 maart

19.00-22.00

Agora 2

T. van Galen MSc

7

Dinsdag 12 maart

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. T. Kocken

Tentamen Behavioral Finance en Risk Management: maandag 25 maart 2019,  herkansing maandag 24 juni 2019

Event Type

Educational

Education Topic

Behavioral Finance; Risk Management

Start Time

29-1-2019 19:00

End Time

30-1-2019 22:00

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

 

Event Region

EMEA

Location Info

Vrije Universiteit FEWEB
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Speaker

Prof. dr. M. van den Assem, Prof. dr. R. Zwinkels, Dr. R.A.J. Bosman, T. van Galen MSc en Prof. dr. T. Kocken

CE Credits

20

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.

Non-Member Price

2.800

Candidate Price

2.800

Registration

​Heb je belangstelling voor dit blok of wil je meer informatie neem dan contact op met irma.willemsen@cfavba.nl

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 7-9-2018 10:24 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 31-1-2019 08:23 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]