Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

PE 19-20: Module 1: Het genereren van kapitaal in een lage rente omgeving

Event Description

PE 19-20: Module 1:

Het genereren van kapitaal in een lage rente omgeving

​21 en 28 november

Een langdurige lage rente omgeving en lage spreads op investment grade beleggingen zorgen ervoor dat het business model van verzekeraars onder druk staat. – Hoe zorg je er als verzekeraar voor dat je op lange termijn aan je verplichtingen kan blijven voldoen (vaak aangegaan in betere tijden) en daarnaast ook nog een aantrekkelijk rendement kan behalen voor de overige stakeholders?
Illiquide beleggingen zijn een belangrijk onderdeel van het antwoord op deze cruciale vraag.
In deze PE module wordt eerst gekeken naar het concept kapitaalgeneratie (of Capital Generation in het Engels) van verzekeraars en de rol die illiquide beleggingen daarin kunnen spelen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de overwegingen van verschillende partijen om te investeren in een specifieke asset-class die voor Nederlandse verzekeraars van groot belang is geworden: hypotheken. In de tweede middag wordt het investeren in een aantal andere illiquide asset-classes belicht vanuit de praktijk.

Docenten
Jeroen Gielen, consultant bij KPMG op het terrein van risicomanagement en balansoptimalisatie voor (levens)verzekeraars, en verbonden als docent aan de opleiding voor actuarissen aan het Actuarieel Instituut.
Piet Hein Schram, consultant bij KPMG gespecialiseerd in asset-backed funding transacties in de Nederlandse markt.
Han Rijken, Head of Specialized Fixed Income bij NN Investment Partners
Gül Poslu, Director Institutional Clients Netherlands bij NN Investment Partners


Voor wie
De module is zeer geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk betrokken is bij advies over of het beheer van beleggingsportefeuilles van verzekeraars.

Programma
De eerste middag start met een introductie in kapitaalgeneratie voor verzekeraars. Er wordt stilgestaan bij het toezichtsraamwerk voor verzekeraars (Solvency 2) en wat dat betekent voor de beleggingen. Hierbij gaan we in op verschillende soorten beleggingen, wat dat betekent voor het kapitaal dat een verzekeraar moet aanhouden, en hoe dat op lange termijn kan bijdragen aan de strategie van een verzekeraar. Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met het herbalanceren en optimaliseren van een hypothetische investeringsportefeuille, rekening houdend met een aantal randvoorwaarden. Het tweede deel van de middag wordt dieper ingegaan op de (on)mogelijkheden van het investeren in Nederlandse hypotheken en de factoren die van groot belang zijn op het uiteindelijke rendement van een dergelijke investering.
 
Naast hypotheken zijn er vele andere leningvormen die verzekeraars en andere institutionele beleggers ter beschikking staan om hun balans en inkomsten te verbeteren. In de tweede middag zal een aantal van deze vormen zal worden besproken. Hieronder infrastructuur leningen, commerciële vastgoed leningen en trade finance. Wat zijn typische kenmerken? Wat wordt extra van verzekeraars verwacht? Hoe verhouden deze leningen zich t.o.v. staats- en bedrijfsobligaties. Diverse case studies zullen worden gebruikt om de toepasbaarheid van de verschillende vormen te verduidelijken.​


Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.

 
* * * * *

Bepalingen inschrijving

Inschrijving en betaling
U ontvangt een factuur voor het cursusbedrag. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht de cursus volgeboekt zijn dan ontvangt u daarvan per omgaande bericht. U kunt uw aanmelding annuleren zonder kosten tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengt de Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau (opleidingsinstituut) de kosten volledig in rekening. Het opleidingsinstituut hanteert een minimum aantal van 10 deelnemers. 

Wijziging en annulering
Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht zonder opgave van redenen wijzigingen (waaronder de inhoud, de opzet, de docenten, het cursusmateriaal, de datum, het tijdstip en de locatie) aan te brengen in de aangekondigde cursussen en/of de aangekondigde cursussen te annuleren. Bij annulering  zal volledige restitutie plaatshebben. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan zullen binnen 14 dagen worden verwerkt. Het opleidingsinstituut is nooit aansprakelijk voor gederfde inkomsten van cursisten.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Het eigendomsrecht van cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut verklaart dat alle informatie die door cursisten wordt verstrekt vertrouwelijk is voor het opleidingsinstituut en haar medewerkers en vertrouwelijk wordt behandeld door de docenten.

* * * * *


 

Event Type

Society; Educational

Education Topic

 

Start Time

21-11-2018 13:30

End Time

28-11-2018 17:30

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Hotel Casa Amsterdam ​
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam​

Speaker

 

CE Credits

8

SER Credit

n/a

Currency

EUR

Member Price

500

Non-Member Price

900 en voor partners 600

Candidate Price

600

Registration

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 16-7-2019 07:05 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]
Last modified at 28-10-2019 10:12 by irma.willemsen@cfavba.nl[CASMSTS:username]