Sign In

 Hoe helpen wij u als werkgever?

Wij bieden het MiFID II stay compliant program aan:

 • Dit programma houdt de vakbekwaamheid van uw werknemer up-to-date

  • Programma is los af te nemen tegen een voordelig jaarlijks tarief

  • Bij een lidmaatschap van de vereniging is het programma inbegrepen

  • Uw werknemer krijgt speciaal studiemateriaal waarmee hij/zij na afronding voldoet aan MiFID II


 • De vakbekwaamheid van uw beleggingsprofessionals wordt jaarlijks bijgehouden en getoetst

  • Toetsing is vereist en wordt jaarlijks aangepast aan de nieuw te toetsen onderwerpen

  • Studiemateriaal en testvragen zijn online in het Engels beschikbaar (ook voor internationale werknemers)


 • Uw werknemer volgt hiermee een programma met een DSI accreditatie

  • CFA Society VBA Netherlands is geaccrediteerd door DSI. Voor beleggingsprofessionals in registers DSI Adviseren Beleggen Institutioneel (ESMA) en DSI Informeren Beleggen Institutioneel (ESMA) MiFID II stay compliant program

Het programma bestaat uit verschillende onderwerpen welke gedurende het jaar online beschikbaar worden gesteld:

 • Ieder onderwerp bestaat uit studiemateriaal (onder meer video’s en artikelen) en afsluitende toets

 • Studiemateriaal en toetsing op maat gemaakt voor adviseur en informatieverstrekker in het institutionele domein

 • Iedere toets bestaat uit 10 multiple choice vragen, met minstens 80% goed wordt het onderwerp succesvol afgesloten

 • Over het hele jaar dienen alle afzonderlijke onderdelen met positief resultaat te worden afgesloten

 • De verwachte tijdsinvestering is 5 tot 10 uur per jaar