Sign In

 About us / About Society

​CFA Society Ukraine is non-governmental, non-for-profit Ukrainian association of investment professionals, representative of the worldwide network of Chartered Financial Analysts (CFA) societies that are member societies of global association of investment professionals CFA Institute. We unite more than 300 representatives of the investment profession within the country, which hold CFA Charter (Chartered Financial Analyst) or on its way to earn it. CFA Charter is one of the most prestigious international designations in finance and investments, granted by CFA Institute. Every year over 200,000 persons worldwide take their attempt to pass CFA exams, but today only 149,000 people hold this Charter.

About Society130.png 

The Mission of CFA Society Ukraine is to bring value to its members and the community by leading the investment profession in Ukraine through setting the highest standards of ethics, education, and professional excellence.

CFA Society Ukraine key objectives are to create a local investment professional network, to provide comprehensive continuous educational opportunities, to provide career development and job placement opportunities for its members, to increase awareness in Ukraine about CFA Program and CFA designation as the global standard for investment profession, to enhance implementation of CFA Institute principles of ethics, education and professional excellence within the investment industry in Ukraine.values (1).png

 Short Video with Olga Burenko

 Про компанію / про товариство

​CFA Society Ukraine є неурядовою, неприбутковою асоціацією інвестиційних професіоналів, представництвом в Україні міжнародної мережі спільнот сертифікованих фінансових аналітиків (CFA) і є частиною глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA Institute. Ми об'єднуємо понад 300 представників інвестиційної професії у країні, які володіють чартером CFA (Chartered Financial Analyst) або на шляху до його отримання. Чартер CFA є одним найбільш авторитетних у галузі фінансів та інвестицій і надається  міжнародним CFA Інститутом. Щороку понад 200 000 людей по всьому світі намагаються скласти іспити на отримання цього чартеру, але наразі його володарями є лише 149 000 осіб.

About Society130_ua.png

Місією асоціації є привнесення найвищих етичних, освітніх та професійних стандартів на інвестиційний ринок України. Головними цілями CFA Society Ukraine є створення місцевої спільноти професіоналів з інвестицій, забезпечення можливостей для всебічного та безперервного навчання, створення кар’єрних можливостей та робочих місць для своїх членів, підвищення поінформованості в Україні про CFA програму та CFA чартер як глобальний стандарт для інвестиційної професії, впровадження принципів етики, навчання та професійної досконалості згідно принципів CFA Інституту values_UA (1).png

 Коротке відео із Olga Burenko